Forside/Home

Oversættelse af juridiske tekster

 

  • Straffe- såvel som civilretslige dokumenter

 

Juridisk tolkning

 

  • Polititolkning

 

  • Retstolkning - straffe- såvel som civilretslige sager

 

Anden tolkning

 

  • Erhvervs- og konferencetolkning

 

Sprogkurser indenfor jura (straffe- og civilretlig ......læs mere

 

 

 

 

 

Simon Clement

Statsautoriseret translatør og tolk, cand.interpret. i engelsk

Rets- og polititolkning

Oversættelse af juridiske og økonomiske tekster

til og fra engelsk

Tekstredigering og korrekturlæsning

State-authorised

Legal Translator and Interpreter, MA

Court and Police Interpretation

Translation of legal and business-related texts

into English/Danish

Text editing and proof-reading

 

Bekræftede oversættelser af juridiske dokumenter

Rets- og polititolkning